PHẦN MỀM LÀ GÌ?
   Phần mềm là các chương trình máy tính và những tài liệu liên quan đến nó như: các yêu cầu, mô hình thiết kế, tài liệu hướng dẫn sử dụng…Các sản phẩm phần mềm được chia thành 2 loại:
- Phần mềm đại trà: thường thiết kế dành cho nhiều doanh nghiệp nên có những tính năng chung chung, có những tính năng không cần thiết và do đó rất khó mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp trong cả quản lý và kinh doanh.
- Phần mềm theo yêu cầu: được xây dựng theo đúng nhu cầu quản lý của một doanh nghiệp riêng lẻ, đưa ra những giải pháp phù hợp, đem lại những thành công to lớn trong quá trình quản lý  và kinh doanh của doanh nghiệp.
 
PHẦN MỀM PHẢI ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU
- Khả năng bảo trì: phần mềm phải được điều chỉnh và mở rộng để thoả mãn những yêu cầu thay đổi.
- Mức độ tin cậy: phần mềm phải được tin cậy, bảo mật và chính xác.
- Hiệu quả: phần mềm không nên sử dụng lãng phí tài nguyên của hệ thống.
- Khả năng được chấp nhận: phần mềm phải được người sử dụng chấp nhận. Có nghĩa là phần mềm phải dễ hiểu, dễ sử dụng và tương thích với các hệ thống khác.

Tư vấn hỗ trợ