Phần mềm người có công

Phần mềm quản lý người có công nhằm góp phần tin học quá trình xử lý thông tin, giải quyết thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật

Các chức năng chính:

- Quản lý cán bộ hoạt động trước cách mạng tháng tám
- Quản lý người lao động tiền khởi nghĩa
- Quản lý hồ sơ các liệt sỹ
- Quản lý hồ sơ của các anh hùng
- Quản lý hồ sơ thanh niên xung phong.
- Quản lý danh sách hồ sơ các bà mẹ Việt Nam anh hùng
- Quản lý danh sách hồ sơ các thương bệnh binh và các thương binh
- Quản lý danh sách hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
- Quản lý danh sách hồ sơ người tham gia kháng chiến
- Quản lý danh sách hồ sơ người có công với cách mạng
- Quản lý hồ sơ bị bệnh NN
- Quản lý hồ sơ bị TNLĐ (tai nạn lao động)
- Quản lý hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
- Quản lý danh sách các Mộ liệt sỹ
- Lập các báo cáo.

Tư vấn hỗ trợ