• Phần mềm người có công

  Phần mềm người có công

  Phần mềm quản lý người có công nhằm góp phần tin học quá trình xử lý thông tin, giải quyết thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật...

 • Phần mềm quản lý hộ tịch

  Phần mềm quản lý hộ tịch

  Hệ thống phần mềm tổng thể phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý hộ tịch của một cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước. Phần mềm được thiết kế dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác quản lý hộ tịch, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Bộ Tư pháp kết...

 • Phần mềm quản lý một cửa điện tử

  Phần mềm quản lý một cửa điện tử

  Là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan quản lý Nhà nước. Đồng thời cung cấp thông tin để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo.

 • Phần mềm văn bản & điều hành

  Phần mềm văn bản & điều hành

  Là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý văn bản trong các cơ quan hành chính Nhà nước và các doanh nghiệp. QTS-QLVB quản lý toàn bộ quá trình tiếp nhận-phân phối-xử lý văn bản đến; dự thảo-trình ký-ban hành văn bản đi...

Tư vấn hỗ trợ