Phần mềm kế toán doanh nghiệp

- Phân quyền sử dụng chi tiết, linh hoạt, mềm dẻo theo 2 tiêu thức “Phân quyền chức năng sử dụng” và “Phân quyền truy cập dữ liệu”

- Theo dõi lịch sử sử dụng chương trình theo 2 tiêu thức “Lịch sử sử dụng chương trình” và “Lịch sử tác động dữ liệu”.

- Tính giá thành theo hợp đồng

- Theo dõi biến động tài sản cố định (tăng, giảm, điều chuyển tài sản)

- Theo dõi trạng thái chứng từ

- Hạch toán bút toán định kỳ

- Theo dõi khế ước vay

- Báo cáo đơn vị chủ đầu tư

Ngoài những tính năng nổi bật kể trên KTVsoft còn được bổ sung thêm nhiều tính năng và báo cáo quản trị khác.

Tư vấn hỗ trợ