Phần mềm nổi bật

Phần mềm người có công

Phần mềm quản lý người có công nhằm góp phần tin học quá trình xử lý thông tin, giải quyết thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật....

Phần mềm quản lý hộ tịch

Hệ thống phần mềm tổng thể phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý hộ tịch của một cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước. Phần mềm được thiết kế dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác quản lý hộ tịch, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Bộ Tư pháp kết hợp với việc khảo sát thực tế về công tác quản lý hộ tịch tại các cấp tỉnh....

Phần mềm quản lý một cửa điện tử

Là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan quản lý Nhà nước. Đồng thời cung cấp thông tin để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo..

Phần mềm văn bản & điều hành

Là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý văn bản trong các cơ quan hành chính Nhà nước và các doanh nghiệp. QTS-QLVB quản lý toàn bộ quá trình tiếp nhận-phân phối-xử lý văn bản đến; dự thảo-trình ký-ban hành văn bản đi... .

Thiết kế Website

Mẫu Website

%

Mẫu NT-KT 12

%

Mẫu NT-KT 13

%

Mẫu NT-KT 14

%

Mẫu NT-KT 15

60%

Mẫu GDDT-02

Vé máy bay

Giá: liên hệ

Xem chi tiết

Mẫu DLKS-03

Giá: liên hệ

Xem chi tiết

Mẫu DLKS-04

Giá: liên hệ

Xem chi tiết

Mẫu DLKS-02

Giá: liên hệ

Xem chi tiết

Mẫu NT-KT 16

Giá: liên hệ

Xem chi tiết

Mẫu NT-KT 15

Giá: liên hệ

Xem chi tiết

Mẫu NT-KT 14

Giá: liên hệ

Xem chi tiết

Mẫu NT-KT 10

Giá: liên hệ

Xem chi tiết

Mẫu NướcGK-02

Giá: liên hệ

Xem chi tiết

Mẫu NướcGK-01

Giá: liên hệ

Xem chi tiết

Mẫu Bia-04

Giá: liên hệ

Xem chi tiết

Mẫu Bia-03

Giá: liên hệ

Xem chi tiết

Tư vấn hỗ trợ